Obozy językowe

We współpracy z biurem podróży School Tour organizujemy obozy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na naszych obozach nauka wybranego języka odbywa się w małych grupach na danym poziomie zaawansowania. Nauka od podstaw polega na nabyciu sprawności komunikacji w podstawowych sytuacjach życia codziennego, a także zapoznanie z elementami kultury i życia codziennego danego narodu poprzez film, muzykę, gry i zabawy językowe. Na wyższych poziomach zajęcia mają charakter konwersacyjny i podstawowym celem jest poznawanie bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych.

Zajęcia z wybranego języka odbywają się w wymiarze 7 godzin lekcyjnych dziennie. W zależności od wieku uczestników danej grupy oraz poziomu, mają one różny charakter. Uczymy w sposób dynamiczny i ciekawy, tak, by kursanci chętnie przyswajali poznawany język, a także czuli, że mają wakacje. Skupiamy się na żywym, niepodręcznikowym języku i maksymalnym wykorzystaniu go w życiu codziennym podczas naszego pobytu.

Poza zajęciami językowymi proponujemy wycieczki, które związane są także z wykorzystaniem języka w praktyce, filmy, gry i zabawy dla różnych grup wiekowych.

Staramy się, by język towarzyszył Ci w sposób naturalny na obozie, byś poczuł chęć używania go w każdej życiowej sytuacji.

Obozy trwają zwykle dwa tygodnie. Zapraszamy osoby w każdym wieku, całe rodziny, grono znajomych – spędzicie miło wakacje i weźmiecie udział w najlepszej przygodzie językowej.

Śródroczne Kursy Wyjazdowe
Śródroczne Kursy
Wyjazdowe

Kursy wyjazdowe śródroczne są ofertą dla osób pracujących oraz studentów, chcących w ciekawy sposób szkolić się językowo w ramach urlopu (tygodniowe oraz weekendowe intensywne wyjazdy językowe). Są też idealne dla pracodawców, chcących zachęcić swoich pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji językowych w ciekawy sposób – łącząc intensywną naukę języka z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Zajęcia trwają około 8 godzin dziennie, a czas po nich zorganizowany jest w sposób ciekawy, związany z wykorzystaniem języka.

Na kursach weekendowych oraz tygodniowych dla wyższych poziomów (od A2) obowiązuje mówienie tylko w języku niemieckim lub rosyjskim (w zależności od turnusu)

nauka niemieckiego rosyjskiego Katowice

Terminy kursów oraz obozów podawane są na bieżąco w aktualnościach na stronie głównej. Jeżeli jesteś zainteresowany zorganizowaniem wyjazdu dla Twojej grupy zapraszamy do kontaktu.